Chris and Ann: Aerial Same Day Edit | Our Lady Mary Mediatrix of All Grace Parish, Lipa City

“Ang ‘Oo’ mo ngayon ay nangangahulugan ng pang-habang buhay na pagmamahal at pag-ibig sa babaeng pinili mo. At yun ang babaeng katabi mo ngayon. Rose Ann, ang paglapit mo ngayon sa simbahan kasama ang lalaking iyan ay nagpapahiwatig ng pagtanggap mo ng pagmamahal niya at ang pangako mong pakakamahalin din sya hanggang sa huling hininga.”

Enjoy Chris and Ann’s wedding same day edit video!

PREPARATION // Anfa Royale Hotel, Lipa City
CHURCH // Our Lady Mary Mediatrix of All Grace Parish, Lipa City
RECEPTION // Summit Point Golf and Residential Estate, Lipa City
CATERING // Margarita the Event Caterer​
HAIR & MAKE UP // Paul Angelo Tamayo
COUTURE // Ivan Masa House of Fashion
HOST // Salt and Light Circle Events by Grace Dimapilis-Garcera
FLOWERS // Bloomery Flowershop
PHOTO + VIDEO // Cine Verités Images and Films​